Voglnes een odnerzeok van de Univesrtieit van Cmaebigrde, maatk het niet uit in wekle voglrode de ltteers van een worod satan. Het egine dat tlet is dat de eretse en ltaaste ltteer op de jiutse paltas satan. Ook al is de rset een gorte piuhnoop, u zlut het nog setdes gweoon knunen lzeen. Dat kmot odamt de mnseekijle geset neit ekle ltteer lseet, maar naar het worod als gheeel kkijt.

 

Het gekke is dat we met samenwerken het zelfde principe accepteren en vinden dat we succesvol zijn omdat we denken dat we weten wat de ander eigenlijk bedoeld te zeggen. Dat kan succesvoller. Succesvolle thema's in goede tijden van team versteviging zijn: besluitvorming, bedrijfsvoering, creativiteit, sfeer, betrokkenheid, verschillen waarderen, vertrouwen, doelstellingen bepalen en behalen.