Mediation is toepasbaar op alle denkbare conflicten. Kenmerken van een conflict zijn varianten of samenvoegingen van 1) storingen op inhoudelijk, emotioneel en relationeel niveau. 2) er is sprake van een relatie en van een historie tussen betrokken partijen. 3) er is een vertrouwensbreuk en/of achterdocht. 4) er is een verscherpte eenzijdige waarneming. 5) er zijn spanningsverschijnselen, ook lichamelijk. 6) partijen verbergen verder strekkende belangen onder de ingenomen stellingen.

 

Beantwoord jij en de andere partij de helft of meer met een "ja" dan heeft mediation kans van slagen.

1. Jullie vinden beiden dat er sprake is van een conflict?
2. Jullie willen beiden het conflict oplossen?
3. Behoud van de relatie is voor jullie beiden belangrijk?
4. Jullie kiezen beiden voor een zakelijke aanpak?
5. Jullie willen er beiden snel met elkaar uitkomen?
6. Jullie zoeken naar een oplossing zonder verliezers?
7. Jullie vinden gelijkwaardigheid van partijen belangrijk?
8. Jullie zijn beiden bereid je te houden aan de gemaakte afspraken?

Bel ons voor een eerste oriënterend gesprek en advies over de passende mediator die jullie gaat begeleiden. Wij begeleiden jullie graag, verwacht van ons passie en professionele betrokkenheid!