Insights Discovery is in de basis een eenvoudig model met vier kleurkwadranten die mensen en hun voorkeursstijlen tot uitdrukking brengen. De ervaring heeft geleerd dat Insights een uiterst krachtig instrument is om op fundamenteel niveau te interveniëren in team samenwerking. We gaan in op de toepassingsmodules voor commerciële organisatie ontwikkelingen, persoonlijk leiderschap, team motivatie en het begeleiden van organisatie veranderingen naar een service gerichte onderneming.

 

Constructie model: 4 kleurkwadranten (8 hoofdtypen en 72 subtypen)

Toepassingsgebied: persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit; competentiemanagement; inzicht in interactie met anderen; team samenstellingen; team performance; sturen van veranderingen; stijl van leidinggeven; werving en selectie.

Gebruikersvriendelijkheid: groot; snel begrip en zelfstandige toepassing. Blijft ook op lange termijn werkzaam. Veel mogelijkheden voor aansluiting op HRM en verbetertrajecten.

Vragenlijst en rapportage: 25 vragen met 4 woordparen per vraag. Ipsatief (gedwongen keuze met ja/nee of beste/minste vragen) en normatief (relatieve keuze op schaal). Persoonlijke rapportage met individueel profiel van circa 40 pagina's.