Volgens de theorie van Belbin zijn er negen teamrollen te identificeren. Daarbij kan je onderscheid maken tussen een functionele, organisatorische en persoonlijke rol. Afhankelijk van de doelstelling, wat je wilt bereiken met een team, heeft ieder team een ideale samenstelling. Een team bestaande uit alleen maar creatievelingen loopt het risico te verzanden in ideeën. Een team bestaande uit alleen maar uitvoerders loopt het risico veel werkzaamheden te verzetten zonder aansprekend resultaat. Een team dat zich hier bewust van is kan door het toebedelen van taken en functies aansturen op een betere werking van het team met bijbehorend resultaat.

 

Constructie model: 9 teamrollen met namen.

Toepassingsgebied: team samenstelling en performance; selectie van nieuwe teamleden.

Gebruikersvriendelijkheid: redelijk; snel begrip, minder makkelijk zelfstandig toe te passen, redelijke mogelijkheden voor aansluiting op verbetertrajecten.

Vragenlijst en rapportage: 70 vragen via gedwongen keuzevragen met als uitkomst een standaard beschrijving met individuele rolbepaling.