Een goede techniek om samen tot het juiste besluit te komen, is de zes denkhoeden van De Bono. Hiermee kun je vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstelling of probleem kijken. Deze techniek is ontwikkeld door Edward de Bono. Het gaat uit van het idee dat mensen vaak geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde manier te benaderen. Door de denkhoeden te gebruiken, word je gedwongen om het probleem ook eens van een andere kant te bekijken. Een denkhoed staat voor een manier van denken. Er zijn zes denkhoeden en iedere kleur symboliseert een andere manier van denken. Je kijk op een situatie hangt dus af van de hoed die je op hebt.

 

Constructie model: 6 hoeden in kleuren.

Toepassingsgebied: vergroten probleemoplossend vermogen; sturen van veranderingen.

Gebruikersvriendelijkheid: snel begrip en makkelijk maar beperkt toepasbaar.

Vragenlijst en rapportage: geen vragenlijst, werkt via zelfreflectie. Heeft ook geen rapportage anders dan de eigen notities die tijdens sessie gemaakt worden.