Irritatie, verwarring, terughoudendheid. Bij organisatie veranderingen is het bij 4 van de 5 keren belangrijk om van strijd naar inzet te komen. Na uitspraak over de vooringenomen organisatie verandering is de werksfeer vaak niet meer de oude. Tijd maken voor de emotionele kant van de verandering is dan een van de simpele ingangen om commitment van de medewerkers te krijgen en dus te kunnen blijven communiceren over het werk van morgen. Luisteren naar de vrees van en in het team levert niet alleen succes op voor de transitieperiode, maar kan ook tot nieuwe organisatie inzichten leiden. Decoderen van gevoelens zorgt voor synergie in het team.

 

Leerdoelen en toolbox:
  - metacommunicatie; helikopterview kijken naar organisatiefase;
  - loskoppelen van organisatie en persoonlijk belang; 
  - presenteren van gevoelens en standpunten; herformuleren;
  - naar elkaar luisteren; van standpunten naar belangen;
  - projectbenadering vanuit creating value binnen de realiteit;
  - stress dynamiek begrijpen en omgangsvaardigheden leren;
  - commitment en saamhorigheid bestendigen;