Oplossingsgericht als we zijn richten we ons vanaf het begin op de gewenste verandering. Hierbij zien we de deelnemers als competent en baas over haar/zijn eigen leven.

 

Wij helpen door speciale vraagtechnieken en interventies de deelnemer(s) met het zich voorstellen en beschrijven van de door hem of haar gewenste veranderingen. Het verleden wordt vooral geraadpleegd om te kijken welke oplossingen vroeger hebben gewerkt en of deze in de toekomst ook zouden kunnen werken.

 

Wij gaan er van uit dat iedereen de inzichten en mogelijkheden in zich draagt die gebruikt kunnen worden om zelf oplossingen aan te dragen.